162 | 60 ประชุมวิชาการประจำปี เรื่อง "Patient & Professional Safety 2017 :

        162 | 60 ประชุมวิชาการประจำปี เรื่อง "Patient & Professional Safety 2017 : ความท้าทายบทบาทพยาบาลยุคไทยแลนด์ 4.0"


 วันที่ประกาศ : 1 ธันวาคม พ.ศ. 2560

 ผู้ประกาศ : ??????????
วิทยาลัยพยาบาลบรมราชชนนี ตรัง ๙๑ ถนนโคกขัน ตำบลทับเที่ยง อำเภอเมือง จังหวัดตรัง
โทรศัพท์ ๐๗๕-๒๒๖๙๗๖-๗ โทรสาร ๐๗๕-๒๑๑๒๙๘