ห้องสมุดวิทยาลัยพยาบาลบรมราชชนนี ตรัง
Boromarajonani College Of Nursing,Trang Library
เปลี่ยนเป็นภาษาไทย

Change to English
 วันที่ห้องสมุดปิดทำการ
  กลับหน้าหลัก

วันปิดทำการของห้องสมุด

ลำดับที่ รายการวันปิดทำการ คำอธิบาย
1 12 เมษายน 2561  วันหยุดพิเศษสงกรานต์
2 26 ตุลาคม 2560   วันพระราชพิธีถวายพระเพลิงพระบรมศพ พระบาทสมเด็จพระปรมินทรมหาภูมิพลอดุลยเดช
3 23 ตุลาคม 2560  วันปิยมหาราช
4 31 ธันวาคม ของทุกปี  วันหยุดสิ้นปี
5 10 ธันวาคม ของทุกปี  วันรัฐธรรมนูญ
6 5 ธันวาคม ของทุกปี  วันพ่อแห่งชาติ
7 13 ตุลาคม ของทุกปี  วันคล้ายวันสวรรคต พระบาทสมเด็จพระปรมินทรมหาภูมิพลอดุลยเดช (ร.9)
8 12 สิงหาคม ของทุกปี  วันแม่แห่งชาติ
9 28 กรกฎาคม ของทุกปี  วันเฉลิมพระชนมพรรษา ร.10
10 16 เมษายน ของทุกปี  วันสงกรานต์
11 15 เมษายน ของทุกปี  วันสงกรานต์
12 14 เมษายน ของทุกปี  วันสงกรานต์
13 13 เมษายน ของทุกปี  วันสงกรานต์
14 6 เมษายน ของทุกปี  วันจักรี
15 3 มกราคม ของทุกปี  หยุดปีใหม่
16 3 มกราคม ของทุกปี  
17 2 มกราคม ของทุกปี  
18 1 มกราคม ของทุกปี  วันขึ้นปีใหม่
กลับ

 Union Library Management : ULibM
Copyright 2018. All Rights Reserved.