ห้องสมุดวิทยาลัยพยาบาลบรมราชชนนี ตรัง
Boromarajonani College Of Nursing,Trang Library
เปลี่ยนเป็นภาษาไทย

Change to English
 วันที่ห้องสมุดปิดทำการ
  กลับหน้าหลัก

วันปิดทำการของห้องสมุด

ลำดับที่ รายการวันปิดทำการ คำอธิบาย
1 30 กรกฎาคม 2561  วันหยุดชดเชยวันเฉลิมฯ ร.10
2 29 กรกฎาคม 2561  
3 27 กรกฎาคม 2561  วันอาสาฬหบูชา
4 12 เมษายน 2561  วันหยุดพิเศษสงกรานต์
5 26 ตุลาคม 2560   วันพระราชพิธีถวายพระเพลิงพระบรมศพ พระบาทสมเด็จพระปรมินทรมหาภูมิพลอดุลยเดช
6 23 ตุลาคม 2560  วันปิยมหาราช
7 31 ธันวาคม ของทุกปี  วันหยุดสิ้นปี
8 10 ธันวาคม ของทุกปี  วันรัฐธรรมนูญ
9 5 ธันวาคม ของทุกปี  วันพ่อแห่งชาติ
10 13 ตุลาคม ของทุกปี  วันคล้ายวันสวรรคต พระบาทสมเด็จพระปรมินทรมหาภูมิพลอดุลยเดช (ร.9)
11 12 สิงหาคม ของทุกปี  วันแม่แห่งชาติ
12 28 กรกฎาคม ของทุกปี  วันเฉลิมฯ ร.10
13 28 กรกฎาคม ของทุกปี  วันเฉลิมพระชนมพรรษา ร.10
14 29 พฤษภาคม ของทุกปี  วันวิสาฆบุชา
15 14 พฤษภาคม ของทุกปี  วันพืชมงคล
16 16 เมษายน ของทุกปี  วันสงกรานต์
17 15 เมษายน ของทุกปี  วันสงกรานต์
18 14 เมษายน ของทุกปี  วันสงกรานต์
19 13 เมษายน ของทุกปี  วันสงกรานต์
20 6 เมษายน ของทุกปี  วันจักรี
21 3 มกราคม ของทุกปี  หยุดปีใหม่
22 3 มกราคม ของทุกปี  
23 2 มกราคม ของทุกปี  
24 1 มกราคม ของทุกปี  วันขึ้นปีใหม่
กลับ

 Union Library Management : ULibM
Copyright 2018. All Rights Reserved.