ห้องสมุดวิทยาลัยพยาบาลบรมราชชนนี ตรัง
Boromarajonani College Of Nursing,Trang Library
เปลี่ยนเป็นภาษาไทย

Change to English
 วันที่ห้องสมุดปิดทำการ
  กลับหน้าหลัก

วันปิดทำการของห้องสมุด

ลำดับที่ รายการวันปิดทำการ คำอธิบาย
1 29 ธันวาคม 2560  โครงการพัฒนาบุคลากร OD
2 11 ธันวาคม 2560  หยุดชดเชยวันรัฐธรรมนูญ
3 26 ตุลาคม 2560   วันพระราชพิธีถวายพระเพลิงพระบรมศพ พระบาทสมเด็จพระปรมินทรมหาภูมิพลอดุลยเดช
4 23 ตุลาคม 2560  วันปิยมหาราช
5 20 กรกฎาคม 2559  วันเข้าพรรษา
6 19 กรกฎาคม 2559  วันอาสาฬหบูชา
7 20 พฤษภาคม 2559  วันวิสาขบูชา
8 31 ธันวาคม ของทุกปี  วันหยุดสิ้นปี
9 10 ธันวาคม ของทุกปี  วันรัฐธรรมนูญ
10 5 ธันวาคม ของทุกปี  วันพ่อแห่งชาติ
11 13 ตุลาคม ของทุกปี  วันคล้ายวันสวรรคต พระบาทสมเด็จพระปรมินทรมหาภูมิพลอดุลยเดช (ร.9)
12 12 สิงหาคม ของทุกปี  วันแม่แห่งชาติ
13 28 กรกฎาคม ของทุกปี  วันเฉลิมพระชนมพรรษา ร.10
14 17 เมษายน ของทุกปี  วันสงกราณ์
15 16 เมษายน ของทุกปี  วันสงกรานต์
16 15 เมษายน ของทุกปี  
17 14 เมษายน ของทุกปี  
18 13 เมษายน ของทุกปี  
19 6 เมษายน ของทุกปี  วันจักรี
20 3 มกราคม ของทุกปี  หยุดปีใหม่
21 3 มกราคม ของทุกปี  
22 2 มกราคม ของทุกปี  
23 1 มกราคม ของทุกปี  วันขึ้นปีใหม่
กลับ

 Union Library Management : ULibM
Copyright 2017. All Rights Reserved.