ห้องสมุดวิทยาลัยพยาบาลบรมราชชนนี ตรัง
Boromarajonani College Of Nursing,Trang Library
เปลี่ยนเป็นภาษาไทย

Change to English
 หน้าหลักเว็บไซต์
  กลับหน้าหลัก

หัวข้อเว็บบอร์ด

อื่น ๆ 

ยินดีต้อนรับ

คำค้น:
EPlogo CINAHL @BCN Trang :

Keyword Title Author
Nursing VDO
 
*********************************************

*******************************************

********************************************

********************************************


********************************************

******************************************************************************************


*********************************************

*********************************************


**********************************************

   E - Mail : library_bcnt@hotmail.com
 

       

 

วัสดุสารสนเทศแนะนำ

ศัลยศาสตร์วิวัฒน์ เล่ม 54/ต้น คงเป็..
ต้น คงเป็นสุขแล..
ปฏิบัติการพยาบาลพื้นฐาน 2 /คณาจารย์..
คณาจารย์ภาควิชา..
ภาวะผู้นำเชิงปฏิบัติการ :Life Model..
พิพัฒน์ นนทนาธร..
จริยธรรมในวิชาชีพแพทย์ /วิรัชทุ่งวช..
วิรัช ทุ่งวชิรก..
โรคภูมิแพ้ ฉบับสมบูรณ์ /สิรินันท์ บ..
สิรินันท์ บุญยะ..
ตำราภาพความผิดปกติของฟันและโรคในช่อ..
กอบกาญจน์ ทองปร..
ตำราเวชศาสตร์วัยรุ่น =Textbook of A..
รสวันต์ อารีมิต..
ตำรากุมารเวชศาสตร์:สำหรับนักศึกษาแพ..
สุขเกษม โฆษิตเศ..
ความรู้เบื้องต้นทางสังคมวิทยา /ศิริ..
ศิริรัตน์ แอดสก..
ทักษะชีวิต =Life skills หน่วยที่ 8-..
มหาวิทยาลัยสุโข..
Statistics and data analytics for h..
Davis, Nadinia ..
Saunders nursing drug handbook 2017..
Hodgson, Barba..
Middle range theories :application ..
Peterson, Sandr..
อายุรศาสตร์ทันยุค 2559 =Update in i..
PHTLS : prehospital trauma life sup..
National Associ..
ศาสตร์และศิลป์ในการดูแลผู้ป่วยอายุร..
พงษ์เทพ วิบูยล์..
ตำราประกอบภาพ :ภาวะวิกฤติทางสูติกรร..
วิทยา ถิฐาพันธ์..
ECG INTERPRETATION AND MANAGEMENT F..
ปิยะนัยต์ วัฒนป..

วัสดุฯแนะนำ

สาระน่ารู้

............................................................................................................

     คลิก  ยาพาราใช้ถูกวิธีชีวีปลอดภัย
............................................................................................................

  คลิก  พระราชบัญญัติสุขภาพจิต พ.ศ. ๒๕๕๑
...........................................................................................................
คลิก  จรรยาบรรณวิชาชีพพยาบาล ปี ๒๕๔๖
...........................................................................................................
  
                

      ห้องสมุดคือมิตร แหล่งคิดค้นคว้า สร้างภูมิปัญญา นำพาวิชาการ

คลิป VDO แนะนำ


*************************************************
การพยาบาลเด็กระบบทางเดินหายใจ


*************************************************
การดูแลสายให้อาหาร


*************************************************
การทำแผล การทำความสะอาดท่อหลอดลมคอ************************************************
 


ปฏิทินกิจกรรม

 


 Union Library Management : ULibM
Copyright 2018. All Rights Reserved.